Większa sprzedaż,
większy wpływ

RAPORT 2015 – 2016

RZUCAMY WYZWANIE ŚWIATU

Prezes Marike de Peña w słowie wstępnym

Fairtrade nieustannie rozwija się, wyciągając wnioski z własnych doświadczeń. Nie unikamy trudnych tematów i stajemy murem za marginalizowanymi rolnikami i pracownikami.

TAK ROŚNIE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

Najlepszym sposobem na poprawę sytuacji finansowej producentów rolnych i pracowników jest zwiększanie sprzedaży na zasadach Fairtrade. Zobacz, jak kształtowała się sprzedaż Fairtrade w 2015 roku.

 

W 2015 roku sprzedaż kakao Fairtrade wzrosła o

((27)) procent

DBAMY O ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Fairtrade umożliwia rolnikom i pracownikom zajmowanie lepszej pozycji w łańcuchach dostaw, tworzenie silnych organizacji, pracę na bardziej sprawiedliwych zasadach, docieranie do nowych rynków zbytu i poprawę sytuacji finansowej.

W 2015 roku producenci otrzymali około

((138)) milionów euro

premii Fairtrade

NIE UNIKAMY TRUDNYCH TEMATÓW

Rolnicy i pracownicy działający w systemie Fairtrade dysponują narzędziami do walki z problemami, które wiążą się z łamaniem praw człowieka i zagrażają ich przyszłości.

Programy ochrony dzieci wdrożono już

w ((11)) krajach

CAŁY CZAS SIĘ UCZYMY

Nieodłącznym elementem funkcjonowania Fairtrade jest autorefleksja i wyciąganie wniosków. Chętnie korzystamy z wyników badań, aby określać obszary wymagające poprawy i jeszcze skuteczniej działać na rzecz Sprawiedliwego Handlu.

W badaniu przejrzystości BOND Fairtrade zajął

2 miejsce na ((48))

organizacji pozarządowych

PROTESTUJEMY I PROPONUJEMY ROZWIĄZANIA

Początkowo Fairtrade był oddolną inicjatywą na rzecz Sprawiedliwego Handlu.

Działając wśród firm i konsumentów, walczymy o bardziej sprawiedliwy podział zysków z handlu. Jednocześnie aktywnie wspieramy poprawę pozycji producentów na globalnym rynku.

((10)) milionów

producentów bawełny cierpi z powodu niesprawiedliwych warunków handlowych

W PARTNERSTWIE SIŁA

Wykorzystując potencjał fundamentalnej więzi między producentami i konsumentami, Fairtrade zmienia rynek od środka.

Globalna sprzedaż Fairtrade w roku 2015 osiągnęła

((7.3)) miliarda euro

WZMACNIAMY SYSTEM FAIRTRADE

Międzynarodowy system Fairtrade stanowi pomost łączący producentów z rynkami konsumenckimi, który zmienia oblicze światowego handlu.

Niemal

((90)) procent

producentów jest zadowolonych z usług Fairtrade

O FAIRTRADE

Fairtrade zmienia oblicze handlu, oferując rolnikom i pracownikom z krajów rozwijających się korzystniejsze ceny skupu, godziwe warunki pracy i bardziej sprawiedliwe umowy handlowe.

Nasza nowa strategia na lata 2016 – 2020 zawiera ambitne cele rozszerzenia oddziaływania Fairtrade i śmiałej walki z niesprawiedliwością w handlu.