CAŁY CZAS SIĘ UCZYMY

Nieodłącznym elementem funkcjonowania Fairtrade jest autorefleksja i wyciąganie wniosków. Chętnie korzystamy z wyników badań, aby określać obszary wymagające poprawy i jeszcze skuteczniej działać na rzecz Sprawiedliwego Handlu.

W badaniu przejrzystości BOND Fairtrade zajął

2 miejsce na ((48))

organizacji pozarządowych

View full homepage