O FAIRTRADE

Fairtrade zmienia oblicze handlu, oferując rolnikom i pracownikom z krajów rozwijających się korzystniejsze ceny skupu, godziwe warunki pracy i bardziej sprawiedliwe umowy handlowe.

Nasza nowa strategia na lata 2016 – 2020 zawiera ambitne cele rozszerzenia oddziaływania Fairtrade i śmiałej walki z niesprawiedliwością w handlu.

View full homepage