PROTESTUJEMY I PROPONUJEMY ROZWIĄZANIA

Początkowo Fairtrade był oddolną inicjatywą na rzecz Sprawiedliwego Handlu.

Działając wśród firm i konsumentów, walczymy o bardziej sprawiedliwy podział zysków z handlu. Jednocześnie aktywnie wspieramy poprawę pozycji producentów na globalnym rynku.

((10)) milionów

producentów bawełny cierpi z powodu niesprawiedliwych warunków handlowych

View full homepage