DBAMY O ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Fairtrade umożliwia rolnikom i pracownikom zajmowanie lepszej pozycji w łańcuchach dostaw, tworzenie silnych organizacji, pracę na bardziej sprawiedliwych zasadach, docieranie do nowych rynków zbytu i poprawę sytuacji finansowej.

W 2015 roku producenci otrzymali około

((138)) milionów euro

premii Fairtrade

View full homepage