Fairtrade zmienia oblicze handlu, oferując rolnikom i pracownikom z krajów rozwijających się korzystniejsze ceny skupu, godziwe warunki pracy i lepsze bardziej sprawiedliwe umowy handlowe. Wybierając produkty Fairtrade i wspierając aktywnie nasze kampanie, konsumenci mają realny wpływ na poprawę warunków życia milionów producentów rolnych z krajów globalnego Południa. Codzienne wybory dokonywane podczas zakupów mogą poprawić jakość życia marginalizowanych społeczności rolniczych i dać im nadzieję na lepszą przyszłość.

NASZA WIZJA

Świat, w którym wszyscy producenci będą wieść zrównoważone życie w poczuciu pewności jutra, w pełni realizować swój potencjał i decydować o własnej przyszłości.

NASZA STRATEGIA

Na lata 2016 – 2020 opracowaliśmy strategię, której nadaliśmy nazwę Changing Trade, Changing Lives (pol. Inny handel, lepsze życie). Określiliśmy w niej ambitne cele rozszerzenia oddziaływania Fairtrade i śmiałej walki z niesprawiedliwością w handlu. Nowa strategia Fairtrade w wielu aspektach zbiega się z globalnymi celami rozwoju wytyczonymi przez ONZ. Przedstawiona w niej wizja ukazuje, w jaki sposób bardziej sprawiedliwy handel może wymiernie przyczynić się do rozwiązania najtrudniejszych problemów rynku i nieharmonijnego rozwoju społeczeństw

Kluczowe aspekty strategii na lata 2016 – 2020:

  • Poprawa sytuacji drobnych producentów i pracowników
  • Zwiększanie wpływu Fairtrade poprzez szereg usług i programów
  • Tworzenie i rozwijanie rynków Fairtrade
  • Wpływanie na politykę rządów
  • Budowa silnego systemu o zasięgu globalnym

Pobierz strategię w języku angielskim (PDF)

Fairtrade na świecie

Fairtrade International to organizacja parasolowa, w ramach której na całym świecie działają liczne lokalne i regionalne organizacje Fairtrade. Jesteśmy właścicielem znaku FAIRTRADE, który stanowi potwierdzenie, że dany produkt spełnia rygorystyczne standardy Fairtrade. Zobacz kraje, w których działają organizacje Fairtrade.

FLOCERT to niezależna organizacja certyfikacyjna globalnego systemu Fairtrade. Działalność FLOCERT w roku 2015 (PDF)