Celem działań Fairtrade jest pomoc producentom rolnym i pracownikom w zajmowaniu lepszej pozycji w łańcuchach dostaw, wzmacnianiu organizacji producenckich, tworzeniu bardziej sprawiedliwych warunków pracy i zdobywaniu dostępu do nowych rynków. Do mierzenia postępów używamy Teorii zmiany Fairtrade. Narzędzie to pozwala nam analizować dane, wyciągać wnioski, a w rezultacie podnosić skuteczność prowadzonych działań.

Pracujemy obecnie nad poprawą systemu monitoringu, ewaluacji i nauki (ang MEL – Monitoring, Evaluation, Learning). W roku 2015 wdrożyliśmy narzędzie do zbierania danych cyfrowych, dzięki któremu poprawiła się jakość uzyskiwanych od producentów danych dotyczących rozmaitych wskaźników. Dzięki danym pozyskiwanym od producentów jesteśmy w stanie ukazać firmom, w jaki sposób ich zobowiązanie do kupna surowców Fairtrade przekłada się na wymierna poprawę jakości życia producentów. Narzędzia MEL umożliwiają nam ponadto analizę trendów rynkowych dotyczących poszczególnych produktów i dostarczają wskazówek dotyczących minimalizacji zagrożeń czyhających na producentów. Oprócz badania sytuacji rynkowej kluczowych produktów system MEL obejmuje również istotnych dla Fairtrade zagadnień, jak równość płci, zmiana klimatu czy prawa pracownicze.

Cały czas się uczymy. Wyniki badań – zarówno zlecanych przez Fairtrade, jak i prowadzonych całkiem niezależnie – pomagają nam w określaniu wyzwań i sposobów na poprawę skuteczności naszych działań. Systematyczne publikujemy wszystkie wyniki badań. Dzięki temu w przeprowadzonym w 2015 roku badaniu BOND dotyczącym przejrzystości w organizacjach pozarządowych zajęliśmy drugie miejsce spośród czterdziestu ośmiu badanych podmiotów.

Oprócz tego zajęliśmy pierwsze miejsce w ocenie Finnwatch z 2015 roku. W rankingu dotyczącym jakości programów monitoringu odpowiedzialności społecznej sklasyfikowano szesnaście organizacji. Stiftung Warentest – niemiecka niezależna organizacja zajmująca się testowaniem produktów i usług – również uznała Fairtrade za bardzo wiarygodną i rzetelną organizację.

STANDARD USŁUG FAIRTRADE OCZYMA PRODUCENTÓW

Raport przedstawia wyniki pięciu badań, włącznie z najnowszym badaniem dotyczącym certyfikacji Fairtrade w sektorze pracy najemnej na plantacjach bananów, i obejmuje tereny Kolumbii, Ekwadoru, Peru, Republiki Dominikany, Wysp Zawietrznych i Ghany. W raporcie zestawiono wyniki badań z celami opisanymi w Teorii zmiany Fairtrade. Dokument opisuje wpływ inwestycji firm na poprawę sytuacji drobnych producentów i pracowników plantacji bananów, a ponadto zawiera szereg zaleceń umożliwiających zwiększanie tego wpływu. Pobierz raport w jęz. angielskim (PDF)

BARDZIEJ SPRAWIEDLIWE OWOCE: WPŁYW FAIRTRADE NA PRODUKCJĘ BANANÓW

Raport przedstawia wyniki pięciu badań, włącznie z najnowszym badaniem dotyczącym certyfikacji Fairtrade w sektorze pracy najemnej na plantacjach bananów, i obejmuje tereny Kolumbii, Ekwadoru, Peru, Republiki Dominikany, Wysp Zawietrznych i Ghany. W raporcie zestawiono wyniki badań z celami opisanymi w Teorii zmiany Fairtrade. Dokument opisuje wpływ inwestycji firm na poprawę sytuacji drobnych producentów i pracowników plantacji bananów, a ponadto zawiera szereg zaleceń umożliwiających zwiększanie tego wpływu. Pobierz raport w jęz. angielskim (PDF)

Budowanie solidnej podstawy

W ostatnim roku zleciliśmy przeprowadzenie szeregu badań podstawowych, które pozwoliłyby nam uzyskać dokładną ocenę aktualnej sytuacji drobnych producentów i pracowników. Dysponując taką oceną, będziemy w stanie mierzyć postępy w kolejnych latach. Do tej pory opublikowaliśmy wyniki dwóch badań:

BADANIE PODSTAWOWE: CERTYFIKACJA FAIRTRADE W SEKTORZE PRACY NAJEMNEJ NA PLANTACJACH BANANÓW

Agencja badawcza LEI Wageningen przeprowadziła badanie podstawowe dotyczące wpływu certyfikacji Fairtrade na sytuację pracowników plantacji bananów w Republice Dominikany, Kolumbii i Ghanie. Wyniki prowadzonych badań wskazują, że certyfikacja Fairtrade ma bezpośrednie przełożenie na wzrost dochodów, wzmocnienie pozycji pracowników, poprawę sytuacji życiowej i możliwość grupowych negocjacji cen i podwyżek. Jednocześnie dzięki badaniu udało się określić kluczowe obszary wymagające uwagi, takie jak działania uświadamiające dotyczące zgłaszania skarg i przypadków wykorzystywania seksualnego, poprawy sytuacji kobiet i imigrantów zarobkowych oraz dbałość o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i higieny pracy.
Streszczenie (PDF) | Badanie (PDF) | Nasza reakcja (PDF)

BADANIE PODSTAWOWE: BAWEŁNA FAIRTRADE W AFRYCE ZACHODNIEJ

Agencja konsultingowa Aidenvironment zebrała dane od producentów z Mali, Burkina Faso i Senegalu, aby zmierzyć wpływ Fairtrade na branżę bawełnianą. Badanie wykazało, że producenci Fairtrade mają lepszy dostęp do usług i szkoleń, a ponadto mogą korzystać z szeregu programów socjalnych i środowiskowych. Kolejne badania pozwolą nam zmierzyć efekty wprowadzenia programu Fairtrade Cotton.
Streszczenie (PDF) | Badanie (PDF) | Nasza reakcja (PDF)

Inne raporty i badania dotyczące wpływu Fairtrade (jęz. ang.)

Co dalej?

  • Zleciliśmy wykonanie dodatkowych badań podstawowych dotyczących kawy i kakao, których wyniki będą opublikowane w 2016 roku. Zamierzamy również opublikować badanie dotyczące oceny interwencji Fairtrade na polu globalnych łańcuchów dostaw i ich wpływu na poprawę poziomu sprawiedliwości w handlu.
  • Planujemy również zlecenie dokonania oceny efektów współpracy Fairtrade z producentami herbaty i cukru.
  • Planujemy modernizację systemu monitoringu poprzez wdrożenie dwóch kolejnych etapów: koordynację zbierania danych z wizyt terenowych przez sieci producentów oraz prowadzenie badań obserwacyjnych na temat wpływu Fairtrade na sytuację gospodarstw rolnych i gospodarstw domowych.