Fairtrade odmienia życie zrzeszonych rolników, producentów i pracowników, umożliwiając im zajęcie lepszej pozycji w łańcuchach dostaw, tworzenie silnych organizacji, pracę na bardziej sprawiedliwych zasadach, a wreszcie docieranie z oferowanymi towarami na nowe rynki i poprawę sytuacji finansowej.

WSPIERANIE ORGANIZACJI DROBNYCH PRODUCENTÓW

Silne i działające sprawnie organizacje drobnych producentów są elementem, bez którego nie sposób zapewnić rolnikom zrównoważonej przyszłości, zagwarantować bezpieczeństwa żywnościowego i rozwiązać problemu ubóstwa. Podobne stanowisko zawiera drugi globalny cel zrównoważonego rozwoju ONZ.

Aby móc jeszcze skuteczniej wspierać zrzeszenia drobnych producentów, prowadzimy badania, które pozwolą nam określić czynniki, które pomagają lub przeszkadzają w rozwoju tych organizacji. Opierając się na wynikach badań i własnym doświadczeniu w zakresie wspierania producentów, możemy formułować wytyczne, przygotowywać narzędzia i planować szkolenia, dzięki którym organizacje będą w stanie pokonywać przeszkody wynikające na przykład z nieprawidłowego zarządzania czy braku kompetencji w zakresie finansów. Wszystko po to, aby zrzeszenia producentów mogły w pełni wykorzystywać potencjał działania w systemie Fairtrade poprzez lepsze planowanie, strategiczne inwestowanie premii Fairtrade czy ułatwiony dostęp do finansowania.

Fairtrade stawia za przykład spółdzielnie, które inwestują premię Fairtrade we wzmacnianie pozycji organizacji. Spółdzielnia producentów kawy Capucas Limitada (COCAFCAL) z Hondurasu w 2015 roku zdobyła nagrodę Fairtrade za wspieranie zrównoważonego rozwoju. Organizacja gospodarowała środkami z premii Fairtrade w taki sposób, że wpłynęło to na poprawę sytuacji życiowej ponad pięciotysięcznej społeczności w rejonie Las Capucas na północnym zachodzie kraju.

Prowadzona obecnie analiza standardu dla producentów świeżych owoców ma na celu określenie środków, za pomocą których możliwe będzie wzmocnienie pozycji pracowników plantacji bananów w Kolumbii, Ekwadorze i Republice Dominikany.

GODZIWA PŁACA DLA PRACOWNIKÓW FAIRTRADE

Jednym z celów Fairtrade jest doprowadzenie do podwyżek wynagrodzeń do poziomu gwarantującego godziwe życie w krajach, w których płaca minimalna nie wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Do tej pory określiliśmy progi płac gwarantujących godziwe życie dla pięciu krajów; do końca 2016 roku planujemy dołączenie do tej listy kolejnych państw.

Współpraca z Oxfam, Ethical Tea Partnership oraz lokalnymi podmiotami działającymi w branży zaowocowała przyjęciem planu podwyżek płac dla pracowników plantacji w Malawi do poziomu gwarantującego godziwe życie. W Kenii i Etiopii pośredniczyliśmy w rozmowach, podczas których przedstawiciele producentów, związków zawodowych i organizacji społecznych zastanawiali się, w jaki sposób podnieść płace dla pracowników plantacji kwiatów.

Nasz starszy doradca ds. praw pracowniczych i relacji ze związkami zawodowymi przemawiał podczas zorganizowanej w 2016 roku konferencji poświęconej godziwym warunkom pracy w globalnych łańcuchach dostaw, której organizatorem była Międzynarodowa Organizacja Pracy. W swoim wystąpieniu przedstawiciel Fairtrade podkreślał potrzebę zaprowadzenia sprawiedliwości społecznej i ekonomicznej w handlu międzynarodowym.Tekst wystąpienia w języku angielskim (PDF)

Prowadziliśmy działania na rzecz tysięcy zatrudnianych na plantacjach w Dominikanie imigrantów zarobkowych z Haiti, tak aby mogli uzyskać pozwolenie na legalny pobyt i pracę. Do tej pory uzyskanie wizy było znacznie skomplikowane, a przyjezdni pracownicy zarabiali poniżej płacy minimalnej i nie byli ubezpieczeni. W tym obszarze pozostało jeszcze wiele do zrobienia, jednak Fairtrade nie ustanie w wysiłkach na rzecz poprawy sytuacji imigrantów zarobkowych.

Pilotażowy projekt mający na celu poprawę relacji między właścicielami gospodarstw i pracownikami najemnymi w Peru zaczyna przynosić owoce. Projekt ten z powodzeniem będzie można zaszczepić również w innych krajach.

Co dalej?

  • Będziemy kontynuować prace nad określeniem poziomu płacy gwarantującej godziwe życie w kolejnych krajach.
  • Opracujemy strategię umożliwiającą uzyskanie godziwych zarobków przez drobnych producentów poprzez ustalanie zrównoważonych cen, właściwe inwestowanie premii Fairtrade i realizację programów poprawiających wydajność produkcji. Jednocześnie będziemy dalej walczyć o prawa drobnych producentów i pracowników.