Fairtrade zmienia rynek od środka. Wszyscy rolnicy i pracownicy zasługują na lepszą przyszłość. Wybierając produkty Fairtrade, konsumenci dają producentom i pracownikom szansę na zwiększenie wpływu na swoje życie. To właśnie więź między producentami i konsumentami stanowi fundament działania Fairtrade.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TO PODSTAWA DZIAŁANIA FAIRTRADE

W czasach gdy Fairtrade dopiero zaczynał promować nowe spojrzenie na handel międzynarodowy, wśród większości firm dominowała opinia, że walka z ubóstwem jest obowiązkiem rządów i organizacji stanowiących prawo międzynarodowe. Ćwierć wieku później coraz więcej przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę, jak ważne są zrównoważone łańcuchy dostaw. Aby to osiągnąć, firmy te decydują się na współpracę z Fairtrade.

W roku 2016 włoski producent słodyczy Ferrero zobowiązał się podwoić ilość kupowanego kakao Fairtrade w ciągu trzech najbliższych lat do 40 tysięcy ton. Ponadto firma Ferrero współpracuje z Fairtrade przy operacji zakupu 20 tysięcy ton cukru trzcinowego w latach 2016 – 2019.

W kwietniu 2013 roku doszło do zawalenia się fabryki odzieżowej Rana Plaza w Bangladeszu, pod gruzami której śmierć poniosło ponad tysiąc osób. Ta tragedia oraz szereg zatrważających raportów na temat fatalnych warunków pracy w branży tekstylnej sprawiają, że rośnie rzesza konsumentów, którzy domagają się odzieży wytwarzanej w sposób etyczny i sprawiedliwy. W ostatnim czasie prowadziliśmy intensywne prace nad standardem dla branży tekstylnej i programem Fairtrade Cotton. Wszystko po to, by rozszerzyć działanie Fairtrade na cały łańcuch dostaw i dać firmom możliwość certyfikacji łańcucha dostaw zgodnie ze standardami Fairtrade. Kierownik Fairtrade ds. branży tekstylnej pisze o tym, dlaczego zamiłowanie do mody nie powinno wiązać się z cierpieniem pracowników.

SPOŁECZNOŚCI DĄŻĄ DO ZMIAN

Ruch Miast Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu narodził się 16 lat temu w Wielkiej Brytanii. Dziś ponad 1800 miejscowości z 28 państw świata może poszczycić się tym tytułem. Siłę napędową tej jedynej w swoim rodzaju oddolnej inicjatywy Fairtrade stanowią lokalni działacze na rzecz Sprawiedliwego Handlu. W ostatnich latach rośnie liczba grup lokalnych z krajów rozwijających się, które chcą urzeczywistniać wizję społeczności przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu.

I tak w roku 2015 w Ameryce Łacińskiej zainaugurowano kampanię Miasta i Wsie Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. W tym samym czasie lokalni działacze z miast Pondicherry i Auroville dokładali wszelkich starań, aby zdobyć tytuł pierwszego Miasta Przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu w Indiach. W 2015 roku indyjski działacz Pushpanath Krishnamurthy wyruszył na 450-kilometrowy marsz z Pondicherry do Ooty przez Auroville. Celem akcji było propagowanie idei Sprawiedliwego Handlu wśród mieszkańców kraju. W lipcu 2016 w Libanie odbyła się konferencja poświęcona idei Miast Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu. W tym samym roku tytuł ten uzyskało dziewięć libańskich wsi. Konferencja w Baskincie była pierwszym tego typu wydarzeniem zorganizowanym w kraju rozwijającym się. Poznaj Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu.

W 2016 roku miała również miejsce pierwsza globalna i skoordynowana kampania konsumencka, czyli World Fairtrade Challenge. Na całym świecie miłośnicy kawy spotykali się, aby wspólnie pobić rekord w ilości kawy Fairtrade wypitej w ciągu weekendu. Celem akcji było okazanie wsparcia rolnikom zmagającym się ze skutkami zmian klimatu. Więcej informacji na temat akcji.

Co dalej?

    Opierając się na doświadczeniach zebranych podczas wdrażania programów Fairtrade Sourcing, chcemy tworzyć nowe sposoby współpracy Fairtrade z firmami i markami, które będą wykraczać poza podstawowy schemat certyfikacji. Działania Fairtrade w nowych kierunkach będą bazować na naszych fundamentalnych wartościach, czyli wzmacnianiu pozycji marginalizowanych rolników i pracowników, budowaniu kompetencji, przejrzystości i sprawiedliwych cen. Nowe programy będą cennym uzupełnieniem podstawowego systemu certyfikacji znakiem FAIRTRADE. Wszystko to po to, aby dać firmom więcej możliwości wywiązywania się ze zobowiązań na rzecz zrównoważonego globalnego rozwoju poprzez długofalowe relacje handlowe z Fairtrade.