Fairtrade narodził się jako oddolna inicjatywa na rzecz sprawiedliwych relacji handlowych. Od ponad ćwierć wieku pracujemy zarówno z firmami, jak i konsumentami, po to by producenci i pracownicy rolni mogli wyrwać się z biedy, a zyski z handlu były dzielone bardziej sprawiedliwie. Nie zapomnieliśmy jednak o naszych korzeniach. Bezprecedensowe inicjatywy dotyczące branży tekstylnej i walki ze skutkami zmian klimatu odzwierciedlają dwa główne kierunki działań Fairtrade: wspieranie marginalizowanych grup i współpracę z innymi organizacjami.

PARTNERSTWO DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Realizacja globalnych celów ONZ jest niezwykle istotna dla 1,6 miliona producentów i pracowników rolnych Fairtrade. Podczas gdy światowi przywódcy debatowali nad nowym projektem, Fairtrade wydał oświadczenie na forum ONZ, w którym domagał się od ONZ uwzględnienia zasad Sprawiedliwego Handlu i opinii drobnych rolników i pracowników podczas planowania i wdrażania celów. Marike de Peña, Prezes Fairtrade International, podkreślała wpływ celów na życie drobnych producentów i pracowników rolnych na świecie.

Opublikowaliśmy raport pt. „Cele zrównoważonego rozwoju a Fairtrade: przyczynek do współpracy”, który przedstawia wymierne efekty w eksportowych łańcuchach dostaw osiągane dzięki współpracy Fairtrade z innymi podmiotami.

Komisja Europejska wybrała Fairtrade do grona strategicznych partnerów na okres kolejnych pięciu lat w celu wypracowania lepszych standardów umów dla drobnych producentów i pracowników rolnych z różnych części świata.

DZIAŁAMY DLA DOBRA PRODUCENTÓW BAWEŁNY

Dziesięć milionów rolników uprawiających bawełnę w Afryce Zachodniej i Środkowej cierpi z powodu niesprawiedliwości systemu handlu i bardzo słabej pozycji w łańcuchu dostaw. Chiny, Indie, USA, Pakistan i Brazylia – te pięć państw produkuje większość bawełny, która trafia na światowy rynek. Rządy tych krajów oferują rodzimym producentom bardzo wysokie dotacje na produkcję. W rezultacie światowe ceny bawełny są sztucznie zaniżane, co odbija się negatywnie na dochodach rolników z państw Afryki, których rządów nie stać na dotowanie produkcji. Ponadto większość zebranej w Afryce bawełny jest przetwarzana w Azji, co wiąże się z dodatkowymi kosztami transportu.

Podczas Międzynarodowego Forum Przemysłu Bawełnianego w 2016 roku Biuro Rzecznicze Sprawiedliwego Handlu wraz ze Stowarzyszeniem Afrykańskich Producentów Bawełny wezwało Unię Europejską, grupę G7 oraz rządy państw Afryki Zachodniej do intensyfikacji działań na rzecz wspierania bardziej sprawiedliwych i zrównoważonych łańcuchów dostaw bawełny.

W obliczu zmian środowiska

W grudniu 2015 roku producenci Fairtrade z krajów Ameryki Łacińskiej i Afryki wzięli udział w zorganizowanej w Paryżu konferencji klimatycznej COP21, po to by przemówić w imieniu drobnych producentów na temat zmian klimatu i opowiedzieć, w jaki sposób drobni producenci – którzy na ogół najbardziej odczuwają skutki zmian klimatu – przystosowują się do zmieniających się warunków.

Victor Biwot, prezes kenijskiego związku producentów herbaty Sireet Tea Outgrowers, wyraził swoją opinię na temat poczynionych w Paryżu ustaleń w sprawie klimatu.

Co dalej?

  • Będziemy aktywnie promować inicjatywy w trzech kluczowych obszarach: zmian klimatu, zarobków gwarantujących godziwe życie i tworzeniu podstaw umożliwiających wdrażanie rozwiązań publicznych wspierających Sprawiedliwy Handel.
  • Fairtrade zamierza dalej wpływać na politykę, wywierając nacisk na instytucje i rządy, po to by ustanawiane przez nie prawa, granice rynkowe i systemy motywacyjne przekładały się na tworzenie bardziej sprawiedliwego i równego rynku.