Międzynarodowy system Fairtrade łączy producentów z rynkami konsumenckimi, po to by zmieniać sposób, w jaki funkcjonuje globalny handel. Nasza strategia na lata 2013 – 2015 o nazwie Unlocking the Power of Many (pol. Uwolnić moc drzemiącą w milionach) wpłynęła na poprawę sytuacji producentów Fairtrade. Jesteśmy jednak wciąż daleko od osiągnięcia ambitnego celu, jakim jest stworzenie otwartego i przyjaznego dla wszystkich podmiotów rynku międzynarodowego. Dlatego też w latach 2016 – 2020 będziemy realizować strategię Changing Trade, Changing Lives (pol. Inny handel, lepsze życie), która wychodzi naprzeciw najważniejszym problemom naszych czasów.

JEŻELI CHCEMY ZASYPAĆ PRZEPAŚĆ DZIELĄCĄ SPOŁECZEŃSTWA, MUSIMY ZMIENIĆ HANDEL TAK, ABY SŁUŻYŁ LUDZIOM. OGŁOSZENIE GLOBALNYCH CELÓW ROZWOJU I SUKCES PARYSKIEJ KONFERENCJI COP21 NAPEŁNIŁY NAS WIELKIM OPTYMIZMEM. CHCEMY, ABY FAIRTRADE STAŁ SIĘ ISTOTNYM NARZĘDZIEM DO REALIZACJI PODJĘTYCH GLOBALNYCH ZOBOWIĄZAŃ.

Marike de Peña, Prezes Fairtrade International

Istotą naszych działań jest wywieranie pozytywnego wpływu na świat poprzez stosowanie wiarygodnych praktyk. W maju 2016 niezależni audytorzy potwierdzili zgodność działań Fairtrade ze zbiorem dobrych praktyk ISEAL w zakresie wyznaczania standardów społecznych i środowiskowych.

Zgodnie z Kodeksem gwarancji pewności ISEAL (tzw. Assurance Code), wdrożony w 2015 roku Program gwarancji Fairtrade stanowi zapewnienie dla konsumentów, że produkty opatrzone znakiem FAIRTRADE spełniają standardy Fairtrade. FLOCERT – niezależna organizacja certyfikacyjna Fairtrade – posiada akredytację ISO17065 przyznaną przez niemiecką organizację akredytacyjną DAkkS.

JESZCZE WIĘCEJ KORZYŚCI

Fairtrade wykorzystuje wszystkie dostępne zasoby, aby wywierać możliwie największy wpływ na rzeczywistość. Jednym z przełomowych wydarzeń w roku 2016 było zakończenie procesu przekazywania odpowiedzialności za usługi dla producentów w ręce sieci producentów. Jako pierwsza podjęła się tego zadania sieć producentów z regionu Azji i Pacyfiku (ang. NAPP – Network of Asia and Pacific Producers).

W 2015 roku dziesiątą rocznicę istnienia obchodziła regionalna afrykańska sieć producentów Fairtrade Africa. Początki sieci sięgają nawiązania współpracy przez niewielką grupę pionierskich spółdzielni producentów kawy z Afryki Wschodniej. Dziś Fairtrade Africa zrzesza ponad 430 organizacji producenckich z 32 państw Afryki i Bliskiego Wschodu, reprezentując interesy niemal miliona producentów rolnych i pracowników. W ciągu dekady istnienia sieć Fairtrade Africa działała aktywnie na rzecz poprawy sytuacji rolników i pracowników w całym regionie, m.in. poprzez wprowadzanie nowych form wsparcia.

Nowa platforma wymiany informacji obejmująca swym zasięgiem wszystkie podmioty działające w systemie Fairtrade wzajemne udostępnianie wyników badań dotyczących Fairtrade, jak również przekazywanie i wykorzystywanie zdobytej wiedzy. Krajowe organizacje Fairtrade coraz częściej współpracują ze sobą, aby jeszcze skuteczniej docierać do konsumentów i osób wspierających Fairtrade w poszczególnych państwach. Koronnym przykładem połączenia sił była organizacja pierwszej tego typu akcji World Fairtrade Challenge – ta globalna kampania objęła swym zasięgiem aż 50 państw.

WYKORZYSTYWANIE NOWYCH MOŻLIWOŚCI

Rosnący popyt na produkty Fairtrade w Azji dał impuls do utworzenia dwóch kolejnych organizacji marketingowych Fairtrade – na Filipinach i Tajwanie.

Nowe organizacje krajowe znacznie poprawią skuteczność działań promocyjnych w regionie, dzięki którym producenci będą mogli zwiększyć sprzedaż na zasadach Fairtrade. Filipiny i Tajwan to kolejne po Korei Południowej, Hong Kongu, Japonii i Indiach pańswa azjatyckie, w których działają krajowe organizacje marketingowe Fairtrade.

Co dalej?

  • W październiku 2016 roku miała miejsce inauguracja działalności Fairtrade Polska. Celem działania krajowej organizacji Fairtrade jest tworzenie nowych możliwości zbytu dla producentów i rozszerzanie oferty produktów Fairtrade dostępnych na polskim rynku.
  • Będziemy w dalszym ciągu rozszerzać zasięg działań Fairtrade w krajach rozwijających się. Przykładem tego typu działań jest wprowadzenie na filipiński rynek lokalnych produktów Fairtrade.
  • Sieci producentów będą rozwijać gamę usług wykraczających poza certyfikację, jak wsparcie organizacyjne, walka o prawa pracownicze, walka z dyskryminacją kobiet, ochrona dzieci czy wspieranie rolników w procesie dostosowywania produkcji do zmian klimatu. Oprócz tego zadaniem sieci producentów będzie rozwijanie systemów monitoringu i ewaluacji i jeszcze bardziej aktywne występowanie w imieniu i na rzecz producentów.