Fairtrade daje producentom i pracownikom możliwość podejmowania walki z takimi zjawiskami, jak praca dzieci, dyskryminacja kobiet czy niszczenie środowiska naturalnego. Problemy te nie tylko naruszają prawa człowieka, ale również stanowią zagrożenie dla pracy milionów drobnych producentów i pracowników na świecie. W latach 2015 – 2016 rozszerzaliśmy zakres programów dotyczących tych kluczowych zagadnień.

SPOŁECZNOŚCI, KTÓRE DBAJĄ SAME O SIEBIE

Fairtrade wspiera społeczności producentów w zakresie tworzenia programów promujących przestrzeganie praw człowieka w środowisku lokalnym, które koncentrują się głównie na kwestiach pracy przymusowej, pracy dzieci i przemocy wobec kobiet. Żaden zewnętrzny system certyfikacji nie jest jednak w stanie objąć wszystkich wyzwań, przed którymi stoją rolnicy i pracownicy z krajów rozwijających się. Dlatego też bez ustanku rozszerzamy swoją wiedzę w tej dziedzinie, współpracując z rolnikami, pracownikami, agencjami rządowymi, firmami i organizacjami pozarządowymi, po to by móc lepiej chronić prawa człowieka zarówno wewnątrz organizacji producenckich, jak i wokół nich..

Z myślą o dzieciach i młodzieży opracowaliśmy system monitoringu i walki z przymusową pracą małoletnich (ang. Youth Inclusive Community Based Monitoring and Remediation – YICBMR). Działając w oparciu o zasady przestrzegania prawa i integracji lokalnych społeczności, umożliwiamy młodym ludziom bezpośrednio lub pośrednio związanym z organizacjami producentów identyfikację i reagowanie na przypadki pracy dzieci i pracy przymusowej. Jednocześnie zapewniamy tej grupie większą ochronę. Młodzi ludzie uczestniczą w każdym etapie rozwiązywania danego przypadku pracy dzieci.

SCOOPADEF youth leader male BROU Franck 2_Max Havelaar Netherlands

PROWADZONY WE WSI PROJEKT JEST DLA MNIE BARDZO WAŻNY, BO POKAZUJE NAM, JAKIE PRAWA MAJĄ DZIECI I JAK MOŻEMY URUCHOMIĆ SYSTEM MONITORINGU W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI. OPRÓCZ TEGO PROJEKT SKUPIA SIĘ TEŻ NA POPRAWIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA DLA MŁODYCH LUDZI. MOŻEMY TEŻ SKŁADAĆ WNIOSKI O STYPENDIA.

Brou Konan Franck – producent kakao, młodzieżowy lider projektu

Pilotażowy system YICBMR działa już w społecznościach w Belize, Paragwaju, Meksyku, Hondurasie, Republice Dominikany, Kenii, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Etiopii, na Madagaskarze, w Zambii i Indiach. Zadaniem systemu jest monitoring i reagowanie na przypadki pracy dzieci. Młodzi ludzie z jednej strony zyskują ochronę przed wykorzystywaniem i zmuszaniem do wykonywania niebezpiecznej pracy, a jednocześnie otrzymują możliwości rozwoju. Ponadto system dba o to, aby miejsca dzieci, które udało się uratować od przymusowej pracy, nie zajęli ich rówieśnicy. System YICBMR zawiera również szereg programów zapobiegawczych, które mają na celu poprawę jakości kształcenia na poziomie podstawowym, ponadpodstawowym i zawodowym oraz wspieranie młodych ludzi w poszukiwaniach godziwej pracy.

W roku 2015 producenci rolni z Belize przedstawili wdrożony u siebie program YICBMR agencjom rządowym, instytucjom edukacyjnym i partnerom branżowym z Belize, Meksyku, USA i Hondurasu.

Dzięki współpracy Fairtrade z takimi organizacjami, jak Fraternité Sans Limites, Tony’s Chocolonely i Holenderska Loteria Kodów Pocztowych udało nam się wdrożyć oparty na tych samych założeniach projekt o nazwie It takes a village to protect a child (pol. Potrzeba całej wioski, aby ochronić dziecko).

WSPÓŁPRACA DLA DOBRA KLIMATU

Podczas odbywającej się w grudniu 2015 roku konferencji klimatycznej COP21 przedstawiliśmy standard klimatyczny Fairtrade. Celem standardu opracowanego przy współpracy z organizacją Gold Standard jest umożliwienie producentom ograniczenia emisji dwutlenku węgla przy jednoczesnym zwiększeniu odporności upraw na skutki zmiany klimatu. Wśród firm, które jako pierwsze zobowiązały się do zakupu kredytów węglowych Fairtrade oferowanych w ramach nowego standardu, znalazły się największe europejskie przedsiębiorstwa. Więcej informacji na temat standardu klimatycznego Fairtrade.

Jednocześnie sieci producentów Fairtrade mają świadomość, że dostosowanie produkcji do zmieniających się warunków klimatycznych to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi stają rolnicy. W rezultacie organizacje realizują szereg projektów odpowiadających na konkretne potrzeby producentów rolnych w tym zakresie.

Więcej informacji o walce Fairtrade ze skutkami zmian klimatu

CZY DYSKRYMINACJA TO TYLKO PROBLEM KOBIET?

Problem dyskryminacji ze względu na płeć dotyczy całych społeczności, a nie tylko kobiet. Równość w rolnictwie oznacza wzmacnianie pozycji producentów i pracowników rolnych obojga płci, po to by tworzyć społeczności, w których każdy może czuć się równie ważny.

DSC_0001 - Fidelina Zaldaña_HORIGłówną oś naszej nowej strategii równości płci (PDF) stanowią szkolenia i działania uświadamiające. Dzięki staraniom CLAC – działającej w regionie Karaibów i Ameryki Łacińskiej sieci Fairtrade – w Salwadorze powstała szkoła kształcąca kobiety w zakresie przywództwa i działań na rzecz poprawy sytuacji kobiet. W zajęciach uczestniczą kobiety zrzeszone w sześciu spółdzielniach producentów kawy. W 2017 roku tego rodzaju szkoły powstaną również w Wybrzeżu Kości Słoniowej, Demokratycznej Republice Konga i Rwandzie.

NAUKA W SZKOLE BYŁA BEZCENNA. DZIĘKI NIEJ MOGŁAM ROZWINĄĆ SIĘ JAKO KOBIETA I LIDERKA.

Fidelina Zaldaña – producentka kawy 

Staramy się nagłaśniać kwestię braku równości płci również poza Fairtrade. W 2015 roku zorganizowaliśmy Światowe Forum Producentów Bananów, podczas którego mówiliśmy o powszechnym w branży problemie dyskryminacji ze względu na płeć. W czasie spotkania liderki związków zawodowych i organizacji producenckich opowiadały o wyzwaniach, z którymi muszą się mierzyć i wspólnie zastanawiały się nad możliwościami rozwiązania problemu.

Co dalej?

  • Będziemy realizować postulat równości płci na każdym szczeblu systemu Fairtrade.
  • Fairtrade będzie pracować z dziećmi i młodzieżą związaną z organizacjami producenckimi. Zamierzamy opracować strategię działania, która podniesie atrakcyjność pracy na roli w oczach młodych ludzi poszukujących pracy gwarantującej stabilizację i utrzymanie. Aby osiągnąć wyznaczone cele, zamierzamy zacieśnić współpracę z agencjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi, przedsiębiorstwami, Międzynarodową Organizacją Pracy i organizacją UNICEF.
  • Ponadto jesteśmy w trakcie opracowywania strategii, która poprawi skuteczność reagowania wewnątrz systemu Fairtrade na przypadki dyskryminacji i wykorzystywania osób na różnych szczeblach łańcuchów dostaw.